Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης/22-07-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ