Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 13ης/22-07-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ