Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 25ης/17.12.2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ