Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 26ης /20-12-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ