Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η/2-5-2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ