Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πίνακας θεμάτων 3ης /13-3-2018 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018
image_print

                                                                                                   ΘΕΜΑΤΑ

                                                                          ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                             3η/ 13-3-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

5.

Διάθεση χρήσης χώρου του 15ου Δημ. Σχολείου στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

6.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στο Σύλλογο Δραμινών Φίλων Μουσικής ”ΑΡΙΩΝ”.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

7.

Διάθεση χρήσης των εργαστηρίων του Ε.Κ. στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

8.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στο ΕΤΟΣ-ΚΟΘ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

9.

Διακοπή/κατάργηση σύνδεσης των επιπλέον τηλεφωνικών γραμμών των σχολικών μονάδων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 14-3-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη