Πίνακας Θεμάτων 45ης/2-12-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ