Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θεμάτων που Συζητήθηκαν στην 27η /28-12-2018 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ