Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η/14-2-2022 Δ.Σ.

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ