Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θεμάτων της 01ης /24-01-2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα pinakasds01-24.01.2018