Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θεμάτων της 2ης /26-01-2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ