Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Θεμάτων της 02/24-02-2020 Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ