Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θεμάτων της 15/28-08-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ