ΤΕΒΑ

Πίνακας θεμάτων της 5ης/8-5-2018 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

5η/ 85-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

12.

Β΄ Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

13.

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3.

14.

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2017 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4.

15.

Διάθεση παλαιού διδακτηρίου Νηπιαγωγείου Αρκαδικού (που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκαδικού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

5.

16.

Διάθεση χρήσης του αμφιθεάτρου του Μουσικού Σχολείου στη σχολή χορού της κας Παπαδοπούλου Μαρίας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

6.

17.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 4ου Λυκείου στη UNICERT ( UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 95-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη