Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Θέματος της 2ης/03.02.2020 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ