1

Πίνακας Θέματος της 2ης/03.02.2020 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ