Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 27ης/13-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ δια τηλεδιάσκεψης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ. Σ. Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ