Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 8ης/13-4-2022 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ