Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ