Προσκλήσεις Επ. Διαβούλευσης

2η/22-07-2021 Πρόσκληση δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης λόγω ματαίωσης της 1ης/21-07-2021

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ