1

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας πέντε (5) Τμημάτων υγρών καυσίμων

Ο Δήμαρχος Δράμας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας πέντε (5) Τμημάτων υγρών καυσίμων με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

Κατεβάστε την πρόσκληση ΕΔΩ