Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες επισκευής ψυγείου

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018
image_print
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες επισκευής ψυγείου