Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για την συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας»., με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022
image_print