Γραφείο Τύπου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και υλοποίησης δράσεων κινητικής αναψυχής στην ύπαιθρο

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022
image_print
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και υλοποίησης δράσεων κινητικής αναψυχής στην ύπαιθρο

Ο Δήμος Δράμας  υλοποιεί το έργο με ακρωνύμιο «CB Water Geopark» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Γεωπάρκου ανάδειξης  της κοινής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή της Δράμας από την πλευρά της Ελλάδας και των Επαρχείων Blagoevgrad και Smolyan από την πλευρά της Βουλγαρίας.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως συνεργαζόμενος για το έργο Εταίρος, έχει αναλάβει την υλοποίηση δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Κινητικής Αναψυχής στο Γεωπάρκο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν της Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των δράσεων παρατίθενται παρακάτω.