Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής

Ορθή επανάληψη 5ης/09-07-2021 Πρόσκλησης δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ