Πρόσκληση της 6ης/3-06-2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Δράμα, 2/6/2021

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                             Αρ. Πρωτ.21505

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

Τ.Κ. 66100 Δράμα

Πληρ.: Μαρία Ζεϊτίδου

Τηλ.: 25210 21054

Email: mzeit@dimosdramas.gr

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ ́ Α ́)–κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα διεξαχθεί διά περιφοράς την Πέμπτη 3 ΙΟΥΝΊΟΥ 2021 και ώρα 11.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιό Δημαρχείο Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1

Έγκριση του κατεπείγοντος

2

Διάθεση χρήσης του 15ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών EUROPALSO για εξετάσεις γλωσσομάθειας

3

Διάθεση χρήσης του 1ου Γυμνασίου στην εταιρεία ESOLNET HELLAS για εξετάσεις γλωσσομάθειας

4

Διάθεση χρήσης του εργαστηρίων των ΕΚ στο Δημόσιο ΙΕΚ

5

Διάθεση χρήσης του 6ου Γυμνασίου στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Δράμας για εξετάσεις γλωσσομάθειας

Σημειώνεται ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985, για το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος