Προσκλήσεις Δημ. Επ. Παιδείας

Πρόσκληση της 3ης /11-3-2021 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021
image_print

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα, 8/3/2021

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 8426

Σχ.2656

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

Τ.Κ. 66100 Δράμα

Πληρ.: Κυριακή Ματσάνη

Τηλ.: 25210 21054

Email: kmats@dimosdramas.gr

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τ ́ Α ́)–κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, θα διεξαχθεί διά περιφοράς την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιό Δημαρχείο Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2020 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διάθεση χρήσης του 1ου Γυμνασίου Δράμας στην ESOLNET HELLAS για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας

 

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος