Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 20η/28-6-2021 δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Δ.Σ.

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ