Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 19ης/30-10-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ