Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 21ης /20-11-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ