Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 19η/29-08-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ