Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Θεμάτων της 10ης /10-07-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ