Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 1ης/22-01-2021 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1η/ 22-01-2021 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

1.

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Δράμας στην εταιρεία ESOLNET HELLAS EΠΕ για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

2.

Διάθεση χρήσης αιθουσών διδασκαλίας 6ου Γυμνασίου Δράμας στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Δράμας για τις εξετάσεις γλωσσομάθειας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 22/01/2021

Η αναπλ. Γραμματέας

Μαρία Ζεϊτίδου