Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ της 7ης/2-7-2021 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

7η/ 02-07-2021 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1

16

Εξέταση πρότασης της Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

17

Εξέταση πρότασης της Δ/νσης B/βάθμιας Εκπαίδευσης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

18

Εξέταση αιτήματος για τη διάθεση χρήσης του γυμναστηρίου των ΕΠΑΛ στην αθλητική ακαδημία ΠΑΛΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται τη ΜΗ διάθεση του χώρου

4

19

Εξέταση αιτήματος για τη διάθεση χρήσης του αύλειου χώρου του Δ.Σ. Ξηροποτάμου στο Τοπικό Συμβούλιο Ξηροποτάμου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 5/7/2021

Η αναπλ. Γραμματέας

Μαρία Ζεϊτίδου