Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6Ης 3/8/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

06η/29-06-2020 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

16.

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ

Γ Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

17

Διάθεση χρήσης αύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

18

Διάθεση χρήσης σχολικής αίθουσας (παλαιού διδακτηρίου) του Νηπιαγωγείου Αρκαδικού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

4

19

Διάθεση χρήσης σχολικών αιθουσών 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Δράμας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 6/8/2020

Η αναπλ. Γραμματέας

Μαρία Ζεϊτίδου