Προσκλήσεις Επ. Διαβούλευσης

Πρακτικό Μεταφοράς της 3ης/16-12-2019 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δράμας

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ