Προσκλήσεις Επ. Διαβούλευσης

Πρόσκληση 2η/2-12-2020 δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Δείτε την πρόσκληση εδώ