Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ