Πρόσκληση της 4ης/17-12-2019 Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ