Προσκλήσεις Δημ. Επ. Παιδείας

Πρόσκληση της 5ης/13-7-2020 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
image_print

Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Δράμα, 9-7-2020

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ. 16552

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

66100 Δράμα

Πληρ.: Ματσάνη Κυριακή

Τηλ.: 25210 21054

Email: kmats@dimosdramas.gr

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιό Δημαρχείο Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                               Χριστόδουλος Μαμσάκος