Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ης/24-1-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ

Tuesday, 25 January 2022
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1η/ 24-01-2022 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

1.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

2.

2.

Διάθεση χρήσης του κτηρίου Γυμνασίου Ξηροποτάμου στο Δ.Ι.Ε.Κ. Δράμας

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

3

Προσθήκη προσωνυμίας στην επωνυμία του 15ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Δράμας

ΟΜΟΦΩΝΑ

4

4

Α Δόση Κατανομή ΚΑΠ

ΟΜΟΦΩΝΑ

5

5

Διάθεση χρήσης του 15ου Δημ.Σχ. Στο ΣΥΚΠΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 25/01/2022

Η Γραμματέας

Μαρία Ζεϊτίδου