Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία ( άρθρα 27,117,121 του Ν.4412/2016) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με προϋπολογισμό: 45.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  1. Δαπάνη εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ € 26.741,66
  2. Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) € 4.813,50
  3. Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) € 4.733,27
  4. Αναθεώρηση (πρόβλεψη) € 1,89
  5. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας € 8.709,68

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 15-12-2016 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr).

Πληροφορίες  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες,  FAX επικοινωνίας  2521023343, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κυρατσώ Παπαδοπούλου, 2521350710 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του δήμου Δράμας www.dimos-dramas.gr.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου-661 33 Δράμα) στις  20-12-2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή.