Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 2ης/02-12-2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ