Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πρακτικό μεταφοράς 3ης/2-12-2021 Κατεπείγουσας δια τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ.Δράμας

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ