Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πρακτικό Μεταφοράς της 1ης /21-11-2022 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δ.Δράμας

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022
image_print

Δείτε το πρακτικό εδώ