Πίνακες Θεμάτων Επ. Διαβούλευσης

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 2ης/1/25.02.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ