Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 17ης/2-11-2018 συνεδρίασης της ΔΕΠ

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018
image_print

ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

211-2018 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

52.

1ο ΕΚΤΑΚΤΟ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης 2019-2020

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

προς το Δ.Σ.

1) την αντίθετη γνώμη με την πρόταση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Δράμας σχετικά με τον υποβιβασμό του 13ου Δημοτικού Σχολείου και την παραμονή του ως έχει και 2) τη σύμφωνη γνώμη για την προαγωγή του 11ου Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020.

2.

53.

2ο ΕΚΤΑΚΤΟ

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης 2019-2020

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

προς το Δ.Σ.

τη σύμφωνη γνώμη για την πρόταση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας ως εξής:

1)Για το 1ο ΕΠΑΛ Δράμας δεν εισηγείται μεταβολές (προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων) για το σχολ. έτους 2019-20.

2) για το 2ο ΕΠΑΛ εισηγείται την προσθήκη και λειτουργία ειδικοτήτων για το έτος 2019-2020 όπως ακολούθως:

Β2.1. της ειδικότητας «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στη Γ’ Τάξη, του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

Β2.2. της ειδικότητας «Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης» στη Γ’ Τάξη, του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Β2.3. της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» στη Γ’ Τάξη, του τομέα Πληροφορικής.

3) για το Εσπερινό ΕΠΑΛ εισηγείται την προσθήκη και λειτουργία στον Τομέα Μηχανολογίας της ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», για το σχολ. έτος 2019-20.

3.

54.

Aναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

προς την Οικονομική Υπηρεσία

Την διάθεση των κτιριακών εγκαταστάσεων του )Δημ. Σχ. Σκαλωτής, 2) Δημ. Σχ. Βαθυλάκου 3) Δημ. Σχ. Κουδουνίων 4) Δημ. Σχ. Μοναστηρακίου και 5) Δημ. Σχ. Νικοτσάρας, στο Δήμο Δράμας για οποιαδήποτε χρήση αφού η λειτουργία τους ως σχολικές μονάδες έχει ανασταλεί.

Δράμα 5-11-2018

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη