Πίνακες Θεμάτων Δημ. Επ. Παιδείας

Πίνακας θεμάτων της 4ης/5-3-2019 συνεδρίασης της Δ.Ε.Π.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019
image_print

                                                                                                            ΘΕΜΑΤΑ

                                                                                ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                  4η/ 53-2019 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

6.

Α΄ Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δράμα 7-3-2019

Η Γραμματέας

Κυριακή Ματσάνη