Πρακτικό Ακύρωσης της 3ης Συνεδρίασης 09-10-2018 της Δημοτικής Διαβούλευσης

Δείτε το πρακτικό ακύρωσης εδώ