Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ», προϋπολογισμού 219.997,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ